YTK (Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik) Hizmeti ve Madencilik Faaliyetler

Gümüşhane-Kelkit-Mahmatlı

YTK ve YTK ”Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler” Yönetmeliği ;

Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
– Maden Kanunu kapsamında ruhsatlı sahası (arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmaların; 01.01.2017 tarihinden itibaren ruhsatlarla ilgili tüm teknik belgeleri, YTK tarafından hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.
– Arama ve İşletme ruhsat sahipleri çalışacakları YTK ile sözleşme imzalayıp MİGEM’e sunacak ve bu tarihten sonraki tüm hizmetleri ruhsat sahibi adına YTK yerine getirecektir.
– Arama, İşletme ruhsat sahipleri ile Hammadde Üretim İzin Belgesi sahibi firma ve kurumlar, YTK ile sözleşme yapıp MİGEM’e ibraz edeceklerdir.
– Madencilik alanında ruhsatlı sahası(arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmalar, 01.01.2017 tarihi itibari ile ruhsatlarıyla ilgili tüm teknik belgeleri, sözleşme yaptıkları YTK lara hazırlatmaları zorunludur.

– YTK lar kapalı işletmelerde 6 ayda bir, Kapalı kömür ocaklarında 3 ayda bir bakanlığa denetim raporları sunulması zorunludur.

Detaylı bilgi için, resmi gazete’de yayınlanan YTK yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

YTK (Yetkilendirişmiş Tüzel Kişilik)’nın Görev Alanları

 • Ruhsat Müracatları ve Ruhsat Alımları
 • Maden Arama Projeleri
 • Arama Faaliyet Raporları
 • İşletme Faaliyet Raporları
 • İşletme Projeleri
 • İşletme İzinleri
 • V. Grup Madenler için İşletme Sertifikası
 • Ruhsat / Sertifika Devri İşlemleri
 • Hammadde Üretim İzin Belgeleri
 • Orman İzin İşlemleri
 • ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası
 • Jeolojik ve Topografik Haritaların Hazırlanması
 • Ruhsat Sınırlarının Aplikasyonu
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Sevk Fişi Projelerinin Hazırlanması
Erzincan-Otlukbeli-Şeymemedtepe-Ocağı
[/vc_section]

[/vc_section]

WhatsApp chat