Hizmetlerimiz

YTK Hizmetleri ve
Madencilik Faaliyetleri

Kalite Kontrol Danışmanlığı

Kişisel Verileri Koruma Hizmetleri

Çevre Danışmanlık, Denetim, Mühendislik, İzin ve Lisans

Endüstriyel Atık
Danışmanlığı

Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Danışmanlığı

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Hizmetleri

Mera İzni ve Mera Geri Dönüşüm Proje Danışmanlığı

Atık Yağların Yönetimi Danışmanlığı

EÇED – KGM 3. Bölge
Ocak Tanıtım, Hava ve 3D Model Haritalandırma Analizi

Hizmet Verdiğimiz Bazı Referanslarımız

Hizmetlerimizle alakalı detaylı bilgi için sizi arayalım.

WhatsApp chat