Hizmetlerimiz

Ne Yapıyoruz?

YTK (Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik) Hizmeti ve Madencilik Faaliyetleri

YTK NEDİR ?
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği, diğer bir ifadeyle “YTK Yönetmeliği” 03.06.2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.
YTK ”Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler” Yönetmeliği ;
Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hizmet Detayı »

Çevre Danışmanlık, Mühendislik, Denetim, İzin ve Lisans Hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler Çevre İzni veya Çevre Lisansı almak zorundadır. EÇED, Çevre Danışmanlığı konusunda tecrübeli mühendis kadromuz ile işlemlerinizi mevzuata uygunluk noktasında pratik ve ivedi bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Hizmet Detayı »

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Hizmetleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, yapılması planlanan bir projenin artıları ve eksilerinin derlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi, oluşabilecek zararların hangi önlemlerle veya yöntemlerle bertaraf edilmesinin planlanması, uygulanan projenin toplumsal fizyolojik ve sosyolojik katkılarının ekonomiyle özdeşlenmesinin ne derece de katkı sağlayacağının veya ekonomik katkılarının….

Hizmet Detayı »

Tehlikesiz Atık Toplama Danışmanlığı

Fabrikaların ve ticarethanelerin faaliyetleri esnasında ortaya çıkan tehlikesiz imalat artıkları, fireler ve kırpıntıların geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce toplanıp ayrıştırıldığı ve en fazla 1 yıl süre ile depolandığı tesisler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi almakla yükümlüdürler.

Hizmet Detayı »

Endüstriyel Atık Danışmanlığı

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Hizmet Detayı »

Mera İzni ve Mera Geri Dönüşüm Proje Danışmanlığı

4342 sayılı mera kanunun 14. maddesine göre; Arama ruhsatı alınan alanlar ve işletme ruhsatı alınan alanlar, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre arama ruhsatı verilen yerlerin tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde kalması halinde geri dönüşümlü yatırımlarda teminata esas olacak şekilde “Geri Dönüşüm Projesi” hazırlanır.

Hizmet Detayı »

Orman İzni ve Orman Rehabilitasyon Proje Danışmanlığı

9402 sayılı Orman Kanunu 16. Maddesinin uygulama yönetmeliğine göre; arama ve işletme ruhsatı alınan alanlar için firmalar adına “Orman Rehabilitasyon Projeleri” tarafımızdan hazırlanır.

Hizmet Detayı »

Hizmetlerimizle alakalı detaylı bilgi için sizi arayalım.