Hizmetlerimiz

YTK Hizmetleri ve
Madencilik Faaliyetleri

Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Danışmanlığı

Çevre Danışmanlık, Denetim, Mühendislik, İzin ve Lisans

Endüstriyel Atık
Danışmanlığı

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Hizmetleri

Mera İzni ve Mera Geri Dönüşüm Proje Danışmanlığı

EÇED – KGM 3. Bölge
Ocak Tanıtım, Hava ve 3D Model Haritalandırma Analizi

Hizmet Verdiğimiz Bazı Referanslarımız

Hizmetlerimizle alakalı detaylı bilgi için sizi arayalım.